Zorgbedrijf Meetjesland wv logo

Zorgbedrijf Meetjesland wordt vorm gegeven door bijna 730 werknemers die elke dag het beste van zichzelf geven in een van de woonzorgcentra of thuiszorgdiensten.

Concreet omvat het Zorgbedrijf Meetjesland:

- 5 woonzorgcentra (Ter Caele, Ter Hollebeke, Ten Oudenvoorde, Warmhof en Ter Leenen);

- 99 serviceflats in Maldegem, 69 in Evergem;

- een dienst voor gezinszorg aan huis voor ongeveer 350 gezinnen binnen Maldegem en Evergem;

- een dienstencheque-onderneming voor poetshulp aan huis bij 1000 gezinnen

- een dienst warme maaltijden in Deinze (Nevele);

- een collectieve dagopvang in Maldegem.

De hoofdzetel is gevestigd in de oude pastorij van Sleidinge.

http://www.zorgbedrijfmeetjesland.be/

Op zoek naar een Jobstudenten 2020

Solliciteren voor een vakantiejob is mogelijk zolang er vacatures zijn. De gegevens van kandidaatjobstudenten die solliciteren nadat alle functies zijn opgevuld worden bijgehouden op een reservelijst. Wanneer een aangestelde jobstudent afhaakt, kan de reservelijst geraadpleegd worden.

De kandidaat-jobstudenten die tijdens het zomerverlof wensen te werken en reeds werkzaam zijn op de tewerkstellingsplaats van het Zorgbedrijf tijdens weekends en/of schoolvakanties, worden eerst een contract aangeboden. Indien na deze invullingen nog plaatsen beschikbaar zijn volgt een aanstelling van nieuwe kandidaat-jobstudenten.

De directeur HRM stelt in overleg met de campusdirecteurs de jobstudenten aan. Een kandidaat die nooit eerder als jobstudent werkte binnen het woonzorgcentrum/de thuiszorg/de administratie zal worden uitgenodigd voor een gesprek.

De aangestelde jobstudenten worden telefonisch gecontacteerd. Via e-mail (bij beschikbaarheid e-mailadres jobstudent) of brief wordt de aanstelling bevestigd en wordt de jobstudent uitgenodigd om de studentenovereenkomst te komen ondertekenen.

De niet-aangestelde jobstudenten worden hiervan via e-mail (bij beschikbaarheid e-mailadres) of via brief op de hoogte gebracht.

Kandidaten die onverwacht en laattijdig afzeggen, komen niet meer in aanmerking als jobstudent.

Wat wordt er van jou verwacht?

Leeftijd

De kandidaat-jobstudent moet

  • Minstens 15 jaar zijn en 2e middelbaar afgerond hebben bij aanvang vakantiejob voor een vakantiejob in het WZC (enkel voor facility, keuken, cafetaria);

  • Minstens 17 jaar zijn bij aanvang vakantiejob voor een vakantiejob als administratieve hulp of in de verzorging WZC;

  • Minstens 18 jaar zijn bij aanvang vakantiejob voor een vakantiejob in de thuiszorg of als maaltijdbedeler.

Tewerkstellingsperiode

De kandidaat-jobstudent geeft op het inschrijvingsformulier aan tijdens welke periode ze beschikbaar zijn. Jobstudenten in het WZC moeten bereid zijn te werken in het weekend.

Maximaal aantal arbeidsuren

Een jobstudent mag op jaarbasis maximum 475 uur werken. Kandidaat-jobstudenten kunnen niet tewerkgesteld worden als ze meer dan 475 uur op jaarbasis tewerkgesteld zullen worden, bij welke werkgever dan ook.

Het attest Student@Work wordt opgevraagd vóór de aanstelling en aanvang van de tewerkstellingsperiode.

Opleiding/ diploma/ rijbewijs/ uittreksel uit het strafregister

  • Voor een functie op de dienst facility en keuken en op de administratieve dienst wordt geen specifieke ervaring of diploma vereist.

  • Voor een functie in de verzorging moet de kandidaat minimum het vijfde jaar van een opleiding in de verzorgingssector met succes beëindigd hebben.

  • Voor een functie als maaltijdbedeler moet de kandidaat in het bezit zijn van een rijbewijs B.

  • Voor een functie binnen de thuiszorg moet de kandidaat afgestudeerd zijn (6e of 7e jaars verzorgende). Deze kandidaten dienen een kopie diploma in alsook een uittreksel uit het strafregister.

gewenste ervaring

geen ervaring

Wat bieden wij jou aan?

De tewerkstelling en de bezoldiging

De studentenovereenkomst wordt ondertekend door de aangestelde jobstudent. Hiermee verklaart de jobstudent zich akkoord met de vooropgestelde voorwaarden.

De jobstudent wordt bezoldigd op de E-schaal, trap 0. Op 1 januari 2020 bedraagt het geïndexeerde bruto-uurloon 11,43€. Dit komt neer op een nettoloon van 1833,63 € per maand voor een voltijdse tewerkstelling. Er wordt een toeslag voorzien voor prestaties op zaterdag, zondag en feestdagen.